BENTUK PROGRAM

  1. Bantuan modal usaha/ bergulir untuk Mustahiq melalui kerjasama dengan BPD Kab. Bojonegoro.
  2. Pendampingan unit usaha Masjid melalui kerjasama dengan DMI Kab. Bojonegoro.
  3. Bantuan alat kerja
  4. Training kewirausahaan pembinaan/orientasi/pelatihan yang bersifat aplikatif